Inloggen

Verkeer en vervoer

OP 16 juni is bekend geworden dat de invoering van de 30 km zone formeel is bekendgemaakt in de Staatscourant van 6 juni 2014. Dit zal inhouden dat indien u bezwaar wilt maken tegen de invoering u vanaf 6 juni 2014   zes weken de tijd heeft dit in te dienen. Nadere informatie hieromtrent treft u onderaan de bekendmaking. 

Laatste nieuws 30km zone

Mei 2015

Bekijk de video over de drempels in Toolenburg op de website van de Telegraaf

Video drempels Toolenburg

 

januari 2015

Op de "parkeer"-rotonde bij de apotheek zal 1-richtingverkeer worden ingevoerd en al het verkeer dat van de overige parkeerhavens afkomt zal voorrang moeten gaan verlenen aan het verkeer op de hoofdrijbaan. De rotonde mag dus niet meer aan de zijde van Markenburg worden ingereden.
Tevens zullen er op diverse plaatsen "haaientanden" worden aan gebracht zodat beter zichtbaar is waar voorrang verleend zal moeten worden.

 

juni 2014

Het werk is in volle gang

 30km werkzaamheden

Informatie over de "Toolenburg 30km zone" is beschikbaar op de
website van de gemeente. U kunt de informatie vinden via
www.haarlemmermeer.nl/toolenburg
De uitvoering verloopt alsnog volgens planning.

 

herinrichting Bennebroekerweg

 

 

Herinrichting Bennebroekerweg

 

In de onderstaande memo kunt u lezen welke plannen de gemeente heeft met de zogenaamde Zuidrand. Het betreft hier onder andere de Bennebroekerweg van de Spoorlaan tot Deltaweg. Door de herinrichting naar erftoegangsweg kan zuidelijk Hoofddorp met haar nieuwe ontwikkelingen een geheel worden, zonder barrière, goed oversteekbaar en ontstaat een veilige verkeersinfrastructuur.

Memo herinrichting Bennebroekerweg

 

Overige Downloads

 

ideeen-icon

Ideeën & suggesties?

Lees meer...

Vacature-icon

Vacatures

Lees meer...

Recente foto's