Inloggen

De Wijkraad

Taken

  1. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over alle aangelegenheden die invloed hebben op de directe leefomgeving in de wijk.
  2. Specifieke belangenbehartiging, mits het een gezamenlijk of veelvoorkomend probleem is in de wijk of in een gedeelte daarvan.
  3. Organiseren van sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten in de wijk.

Samenwerken

Samenwerken

Om deze taken uit te voeren, werken wij niet alleen actief samen met onze officiële partners – zoals de gebiedsmanager van de gemeente, de stichting Meerwaarde en de wijkagenten –maar ook met bijvoorbeeld de winkeliersvereniging, andere verenigingen en scholen.

Participatie

Betrokkenheid van bewoners krijgt vorm door het organiseren van bewonersbijeenkomsten, themagerichte acties, het uitgeven van een nieuwsbrief en het onderhouden van een facebookpagina.

Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen

Om al het werk goed te kunnen doen, is alleen een bestuur niet genoeg. Wij hebben dus nog behoefte aan enthousiaste en betrokken vrijwilligers die zich willen inzetten voor één van de verschillende aandachtsgebieden of die een bijdrage willen leveren aan het realiseren van activiteiten in de wijk.

Meld u aan

Als u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt hebben, stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Doorstart

Wijraad maakt doorstart

 

De wijkraad Toolenburg heeft besloten door te gaan als wijkraad. Onderstaand bericht is 26 juni jl. gestuurd naar B&W van de Haarlemmermeer.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders.

Met deze mail wil ik u op de hoogte stellen van de beslissing dat de wijkraad Toolenburg zijn werkzaamheden ook na 1 juli 2016 zal blijven voortzetten. De wijkraad Toolenburg heeft n.a.v. het gesprek met de burgemeester Th. Weterings, en de wethouders Van Den Horn en Van de Water, de laatste weken alles op een rij gezet en ziet mogelijkheden om het werk voor de wijk Toolenburg te blijven uitvoeren. De opgemaakte notulen van ons gesprek van 26 mei 2016 zijn door ons gelezen en wij herkennen ons in de inhoud. De wijkraad Toolenburg zal echter niet in dezelfde samenstelling door gaan, twee leden hebben aangegeven hun werkzaamheden toch m.i.v. 1 juli 2016 te moeten beëindigen. Dit zijn de dames Shafiq en Van der Geest. De wijkraad Toolenburg is op dit moment bezig om nieuwe leden te motiveren om zich aan te sluiten bij het 'dagelijks bestuur' en hoopt eind juli 2016 weer voltallig te kunnen functioneren. De wijkraad Toolenburg spreekt de verwachting uit dat wij weer volledig worden meegenomen in de participatieproces tussen de gemeente Haarlemmermeer en de bewoners van de wijk Toolenburg.

namens de wijkraad Toolenburg,

de voorzitter

Nieuw bestuurslid

cor photo wijkraad

 

Mijn naam is Cor van Vliet, 64 jaar.

Na eerst 11 jaar in Bornholm gewoond te hebben, zijn we in 1989 "overgestapt" naar Toolenburg. Het grootste deel van Toolenburg hebben we dus zien ontstaan om ons heen, maar ook de eerste stukjes afbraak. We waren zeer teleurgesteld dat het Spectrum al weer verdween. Via de klankbordgroep over de nieuwbouw op het Spectrum, kwam ik in contact met de Wijkraad en zag daarin een mooie uitdaging om niet alleen toe te kijken op ontwikkelingen in en om de wijk, maar om daar ook over mee te praten en dicht bij de besluitvorming te staan, waar mogelijk. Ik hoop mede met de collega's van de wijkraad een stem te kunnen zijn voor de wijk naar Gemeente en andere instanties waar mogelijk en als dat een toegevoegde waarde heeft.

 

Bestuursleden

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de wijkraad en bestaat uit vier leden die ieder verantwoordelijk zijn voor een aandachtsgebied.

Theo Vermeulen

Theo Vermeulen

Voorzitter en Veiligheid

cor photo wijkraad

Cor van Vliet

Secretaris

Hijke Kraay

Hijke Kraay

Penningmeester

Conny de Bree

Conny de Bree

 

Bas de witte

Bas de Witte

 

images

U misschien?

Vacature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ideeen-icon

Ideeën & suggesties?

Lees meer...

Vacature-icon

Vacatures

Lees meer...

Recente foto's