18 oktober Inloopavond Verkeersstructuurplan
De Wijkraad Toolenburg nodigt belanghebbenden uit voor een inloopavond over het concept Verkeersstructuurplan Hoofddorp en wat dit betekent voor onze wijk Toolenburg (inclusief Tudorpark, Nassaupark en Tudorgardens). Zo is er een verbinding in dit concept Verkeersstructuurplan bedacht langs de buslijn van de Nieuw Bennebroekerweg naar winkelcentrum Toolenburg. Dit kan gevolgen hebben voor de leefomgeving. De wijkraad adviseert om goed kennis te nemen van dit Verkeersstructuurplan en eventueel gebruik te maken van het recht tot inspraak/reactie.
De inloopbijeenkomst wordt gehouden op 18 oktober van 19.00-20.30 uur in wijkgebouw de Amazone, Mathilde Wibautstraat 22 te Hoofddorp. Tijdens de bijeenkomst is de gemeente aanwezig om een toelichting te geven op het plan en vragen te beantwoorden. Binnenlopen kan elk moment tussen genoemde tijd.

Waarom een Verkeersstructuurplan?
Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen bij. Een deel van die woningen komt in Hoofddorp te staan. Door die groei komen er ook meer banen bij en voorzieningen zoals scholen en winkels.
Hoe houden we Hoofddorp veilig en prettig bereikbaar en hoe verplaatsen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Om een antwoord op deze vragen te krijgen, werkt de gemeente aan een Verkeersstructuurplan Hoofddorp. Hierin wordt geschetst hoe de fiets- en wandelpaden, het openbaar vervoer en de wegen van Hoofddorp straks gebruikt worden.
Proces

De conceptversie van het Verkeersstructuurplan Hoofddorp ligt tot en met 28 oktober 2022 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen reageren. Dat kan via: https://haarlemmermeergemeente.nl/hoofddorp/verkeersstructuurplan-hoofddorp. Hier vindt men ook de stukken. Wie niet aanwezig kan zijn en toch vragen heeft, kan deze mailen naar info@verkeersstructuurplanhoofddorp.nl.
De wijkraad hierover raadplegen kan via info@wijkraad-toolenburg.nl