Behandeling Verkeersplan Hoofddorp


Artikel in het Haarlems dagblad naar aanleiding van de donderdag 28 september gehouden
raadsvergadering ter behandeling van het veelbesproken Verkeersplan Hoofddorp (VSP)
Het artikel heeft als sub kop:
Gemeenteraad geeft wethouder Marja Ruigrok een zware onvoldoende
En als kop
Participatie verkeersplan schoot tekort