Bouw Hoofdvaart College, Praktijkschool De Linie en sporthal in Lincolnpark

De gemeente informeert u graag over de ontwikkeling van Lincolnpark. Dit is het gebied gelegen tussen de Hoofdvaart, de Bennebroekerweg, Spoorlaan en Johan Enschedelaan. In dit gebied zijn inmiddels de eerste woningen gerealiseerd en bewoond. Maar er zal meer veranderen en daarover willen wij u informeren.
Op termijn wil de gemeente hier meer woningen en (winkel)voorzieningen realiseren. Daarom heeft het college van burgemeesters en wethouders recent ingestemd met de bouw van een school en een sporthal in dit gebied.

De gemeente en het schoolbestuur Dunamare Onderwijsgroep vinden het belangrijk dat de leerlingen en het personeel van Het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie kunnen leren en werken in gebouwen die leer- en werkprestaties stimuleren. Daarvoor is een veilig, duurzaam, inspirerend en functioneel gebouw nodig.
De gemeenteraad heeft in 2017 al besloten dat het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie samen één nieuw schoolgebouw krijgen. De afgelopen periode heeft de gemeente locatieonderzoek gedaan en op 29 oktober 2019 heeft het College ingestemd met de bouw van de nieuwe school samen met een sporthal op één locatie in Lincolnpark. Naast bewegingsonderwijs voor de school is er namelijk ook behoefte aan extra binnensport-accommodatie voor de inwoners van onze gemeente.

Het schoolbestuur en de gemeente zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van deze voorzieningen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de bouw van de school. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van de sporthal. Het geld dat nodig is voor de bouw van de school en de sporthal heeft de gemeenteraad al eerder gereserveerd. Eind 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het reeds gereserveerde geld.
Begin 2020 informeren zij u over het vervolgproces en de manier waarop zij u hierbij willen betrekken. Voor meer informatie zie ook www.dunamare.nl of www.haarlemmermeer.nl.