Overzichtskaart projecten Hoofddorp-Zuid 2019

Naast Toolenburg Zuid wordt er tegenwoordig ook gesproken over Hoofddorp-Zuid. Toolenburg-Zuid loopt tot aan de Hoofdvaart. De naam van het stuk tussen Hoofdvaart en Spoorlaan is niet bekend. Graan voor Visch Zuid? De President?

In dit deel van Hoofddorp wordt nog steeds gebouwd. Hoofddorp-Zuid is het gebied aan de zuidrand van Hoofddorp. Nieuwe woonwijken worden gebouwd naast de Toolenburgerplas, tussen de Bennebroekerweg en Nieuwe Bennebroekerweg en langs de Hoofdvaart.

Het gebied vormt de stadsrand tussen het stedelijk gebied van Hoofddorp en het landelijk gebied PARK21.

Grote kaart