Wijkraad

De wijkraad Toolenburg houdt u graag op de hoogte

Sinds een aantal jaar maakt de Stichting Wijkraad Toolenburg (West/Oost/Zuid) zich sterk voor het communiceren met zijn bewoners. We houden u op de hoogte van al wat er speelt in onze fijne wijk. Allemaal dankzij de vrijwillige inzet van 6 leden.

We informeren gemeentebestuur over alle aangelegenheden die invloed hebben op de directe leefomgeving in onze wijk. De belangenbehartiging van de wijk Toolenburg en haar bewoners dragen we uit via onze website en social media. Soms maken we gebruik van gedrukte media en e-mailings.

Daarnaast helpen we, waar mogelijk, met organiseren van sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. De stukken en informatie die we via veel kanalen ontvangen delen we graag met u.

Elke lid van de wijkraad heeft als hoofdtaak een van de portefeuilles Wonen, Veiligheid, Groen en Recreatie. Daarnaast hebben we een voorzitter, secretaris en penningmeester. Wij zijn geen partij in conflicten. Ideeën en initiatieven moeten meestal door de bewoners worden opgestart of gemeld. We helpen waar we kunnen, mits er voldoende ondersteuning vanuit de straat of wijk is. Hebben we zelf een aardig idee, dan stellen we u op de hoogte om de meningen te polsen. Samen kunnen we zaken voor elkaar krijgen.

U leest van ons.

Wijkraad

Laatste

Meedenken en meedoen? Graag!

We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen.

  • Oren en ogen open houden in de wijk
  • Meedenken, ideeën aandragen en meepraten over onze wijk
  • Leveren van, af en toe, een bijdrage, foto of stukje tekst
  • Representatie Wijkraad bij meetings en presentaties (af en toe en in overleg)
  • Een maandelijkse vergadering van anderhalf uur bijwonen

… Mail ons uw bericht

ARCHIEF

Socials