Voor het project Duinpolderweg heeft u tot 18 februari inspraak

Hoofddoelstellingen voor de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer zijn:

  • de ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen faciliteren door de bereikbaarheid te verbeteren
  • de verkeershinder in de leefomgeving verminderen

Bekijk hier de film met een impressie van de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in de regio.

Huidige fase: voorlopig voorkeursalternatief

Op 19 december 2017 kozen de Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland een voorlopig voorkeursalternatief uit de 7 alternatieven die op tafel lagen. De kern van het alternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom en de Nieuwe Bennebroekerweg, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Doortrekken naar de N206 blijft in de toekomst mogelijk. Ook komen er een verbinding tussen Lisse zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek. Lees meer details over het voorkeursalternatief.

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kan iedereen inspraakreacties (zienswijzen) indienen. Daarna wordt medio 2018 een definitief besluit genomen. Meer weten over het proces van de komende maanden? Lees over de inspraak en over de planning en besluitvorming.