Energiekosten besparen met Energieloket Haarlemmermeer
Energieloket Haarlemmermeer organiseert in samenwerking met partners binnenkort acties op verschillende plekken in Haarlemmermeer, inwoners kunnen ook zelf een energieadvies op maat aanvragen.
De regering wil dat er vanaf 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt. Dit staat in het Klimaatakkoord. Het is dus niet zo dat we van vandaag op morgen van het aardgas afgaan, dat gaat stap voor stap. De gemeente heeft een plan gemaakt voor een aanpak in Haarlemmermeer. Dit plan heet de warmtevisie. Hierin staat per wijk beschreven wat de meest haalbare en betaalbare manier is om een woning anders te verwarmen. Ook staat erin wanneer de gemeente in een bepaalde wijk van start gaat. De gemeente ondersteunt Energieloket Haarlemmermeer bij de zoektocht naar de beste oplossingen van bijvoorbeeld isolatie of subsidieregelingen voor een woning.
Energieloket Haarlemmermeer kan helpen bij het energiezuinig maken van woningen. Het loket geeft onafhankelijk advies over het besparen en opwekken van energie. Ook worden acties voor het verduurzamen van woningen georganiseerd, voor zowel particulieren als verenigingen van eigenaars. Dit gebeurt in samenwerking met andere energiepartners zoals Woon Duurzaam, Projectatelier.119, E-trias, Seinenergie en Klimaatmissie Nederland. Energieloket Haarlemmermeer biedt ondersteuning bij het zetten van de eerste stappen, maar misschien ook wel om een woning in één keer aan te pakken. Begin 2022 gaan er acties van start op verschillende plekken in Haarlemmermeer.
Meer weten? Kijk op www.energielokethaarlemmermeer.nl en/of bel 023 204 10 08 of mail naar info@energielokethaarlemmermeer.nl (bron: Informeer, nieuws uit de gemeente Haarlemmermeer)
Sparen met Energieloket Haarlemmermeer. Foto: Shutterstock.