Evaluatie maaibeleid

De gemeente Haarlemmermeer heeft de Wijkraad Toolenburg uitgenodigd om medio september 2017 het maaibeleid in onze wijk Toolenburg te komen evalueren. Daarbij zouden we graag uw input willen gebruiken.

Omdat wij als Wijkraad de vertegenwoordiger van de belangen van alle bewoners zijn en deze ook willen behartigen, is het van belang dat u moet weten dat uw opmerkingen/suggesties betrekking moeten hebben op het algemeen (wijk)belang. Als bijvoorbeeld het gras voor uw deur niet gemaaid wordt en u bent het daar niet mee eens, dan zullen wij dit voorstel niet mee kunnen nemen omdat dit een individueel belang is.
Uw suggesties moeten dus verder reiken dan alleen het gras voor uw deur.

Wat wij aan u vragen is het volgende:

Wat zou u anders of beter aan het maaibeleid in uw straat, omgeving of elders in Toolenburg aangepast willen zien, of bent u tevreden met het huidige maabeleid?

Wij verzoeken u foto’s mee te sturen van de door u beschreven situatie(s) zodat wij de inhoud van uw voorstel goed kunnen beoordelen en mogelijk meenemen tijdens het gesprek met de Gemeente.

Het aangepaste maaibeleid heeft voor de gemeente tot doel te bezuinigen en voor u is het dan ook van belang er rekening mee te houden dat als er ergens meer gemaaid zou gaan worden, dat er dan elders in de wijk niet of minder gemaaid gaat worden. Voorstellen met suggesties voor “uitruilen” van maaigebieden zijn dan ook zeer welkom.

De sluitingsdatum voor het mailen van uw suggesties is 10 september 2017, te 24.00 uur, en wilt u mailen via onze mail info@wijkraad-toolenburg.nl met als onderwerp: maaibeleid 2017.
Wilt u uw mail voorzien van uw naam en postcode/adres. Per woning/adres mag maar 1 mail met opmerkingen/aanpassingen/verbeteringen worden opgestuurd en uw postcode moet in onze wijk liggen.

De Wijkraad wil u op deze wijze zoveel mogelijk betrekken bij de verfraaiing van uw wijk. Beseft u echter wel dat wij nooit alle opmerkingen/voorstellen met goed gevolg zullen kunnen verdedigen. Wij zullen alles, zo goed als mogelijk is, vanuit het wijkbelang vertegenwoordigen.

Wilt u dit bericht zoveel mogelijk delen met uw familie, buren en kennissen in de wijk Toolenburg, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van de mening van onze bewoners?

Met vriendelijke groet,

de wijkraad Toolenburg