Gemeente komt met stand van zaken verkeersstructuurplannen Hoofddorp en Nieuw-Vennep
Openbare ruimte
“Er zijn veel reacties binnengekomen op de verkeersstructuurplannen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Daarom lukt het niet om de zogenaamde nota van beantwoording deze maand gereed te hebben zoals eerder gepland. Op dit moment worden alle reacties verwerkt en past de gemeente de verkeersstructuurplannen aan.
Daarna stelt het college begin 2023 de Nota van beantwoording vast. Inwoners die een reactie hebben gegeven ontvangen na het collegebesluit de Nota van beantwoording per mail. De gemeente publiceert de nota ook op de website van de verkeersstructuurplannen.
Vergadering gemeenteraad
De aangepaste VSP’s en de nota worden daarna besproken en vastgesteld in een openbare vergadering van de gemeenteraad. Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad de nota bespreekt wordt deze datum op de website van het VSP Hoofddorp en het VSP Nieuw-Vennep gepubliceerd. U kunt de vergadering bijwonen en u kunt zich ook aanmelden om de gemeenteraad toe te spreken. Aanmelden om in te spreken is ook mogelijk.
Zorgvuldige afweging
Tot 11 november jl. kon iedereen reageren op de verkeersstructuurplannen. De gemeente wilde nog een keer breed ophalen bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden of knelpunten en aannames worden gedeeld en hoe over mogelijke verkeersmaatregelen en -oplossingen wordt gedacht. Deze inbreng helpt het college en de gemeenteraad bij het maken van een zorgvuldige afweging.
Waarom zijn verkeersstructuurplannen nodig?
Haarlemmermeer groeit. Door die groei komen er ook meer arbeidsplaatsen bij en voorzieningen zoals scholen en winkels. Ook wordt het woningaanbod diverser, met meer appartementen en hoogbouw. Zo is er meer plek voor Haarlemmermeerders om in alle levensfases een passende woning te vinden. Deze groei betekent een toename van verkeer. In de VSP’s laat de gemeente zien wat de komende 15-20 jaar nodig is om een bereikbare, leefbare en verkeersveilige gemeente te zijn en te blijven.
‘Vrijheid van bewegen’
Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer: “Prettig bewegen is waar het de komende jaren om draait in onze gemeente. We kiezen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep voor een integrale benadering, op basis van het principe ‘vrijheid van bewegen’. Mensen moeten zelf kunnen kiezen wanneer ze gaan lopen, fietsen of de auto pakken.”
Meer informatie
Meer informatie is te vonden op de volgende websites: Verkeersstructuurplan Hoofddorp en Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep.
Vragen?
Vragen kunnen gesteld worden via de e-mailadressen VSPHoofddorp@Haarlemmermeer.nl en VSPNieuwVennep@Haarlemmermeer.nl
Zie het originele bericht op: https://haarlemmermeergemeente.nl/informeer-online/stand-van-zaken-verkeersstructuurplannen-hoofddorp-en-nieuw-vennep
Bron , Gemeente Haarlemmermeer 08 december 2022
Foto: Er zijn veel reacties binnengekomen op de Verkeersstructuurplannen (Foto:PR)