Gemeenteraad buigt zich over het Verkeers Structuurplan Hoofddorp (VSP)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 mei aanstaande wordt onder andere aandacht besteed aan het inmiddels veel besproken Verkeers Structuurplan Hoofddorp (VSP). Inspreken kan (van 20.30 tot 22.00 uur), mits sprekers zich aangemeld hebben.

Ook de Wijkraad Toolenburg maakt gebruik van dit recht tot inspreken, de aandacht van de wijkraad is met name gericht op de mogelijke aanleg van de zogenaamde Toolenburgerweg. Elke inwoner kan gebruik maken van het recht om in te spreken, daartoe dient met zich echter wel vooraf aan te melden. Wie gebruik wil maken van deze mogelijkheid kan zich aanmelden via raadsgriffie: griffie@haarlemmermeer.nl of via 023 567 6819. Aanmelden om in te spreken kan tot op de woensdag voorafgaand aan het betreffende Raadsplein, tot 12.00 uur. Aanmelden kan telefonisch maar bij voorkeur per e-mail. Geef in de e-mail naam, contactgegevens en het onderwerp aan. Tijdig aanmelden is wel een vereiste. Een vervolg van de sessie staat gepland op het Raadsplein van 1 juni 2023 van 20.30 tot 22.00 uur. De Raadspleinen zijn openbaar. Wie de vergadering van 25 mei bij wil wonen, hoeft dat bezoek niet aan te kondigen.
De regels die gelden om gebruik te maken van het recht van inspraak staan vermeld onder https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/over_de_raad/uw_invloed_bij_de_raad/#Inspreken