Haarlemmermeer, van Afval- naar grondstoffeninzameling

aanpassing tekst: 30-01-2019

Donderdagavond 15 november heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer ingestemd met het plan van Afval- naar grondstoffeninzameling. In dit plan stelde het college van burgemeester en wethouders (B en W) voor om aanpassingen te doen in de huidige inzamelsystemen van 42.200 laagbouwwoningen die nu ook al met rolemmers inzamelen en van 9.200 hoogbouwwoningen. Eind 2019, begin 2010 wordt het nieuwe systeem ingevoerd in de wijken die hiervoor in aanmerking komen.

Laagbouw
In het nieuwe systeem, getest door Rijsenhout-Zuid, krijgen bewoners van laagbouwwijken vier rolemmers.
Drie daarvan worden met hoge frequentie geleegd:
1 groente, fruit en etensresten (GFE)
2 tuinafval
3 plastic en drinkpakken (PD)
De vierde rolemmer, voor het restafval, wordt ook aan de deur opgehaald, maar omdat de hoeveelheid minder zal zijn, gebeurt dat minder vaak.
Inzameling van oud papier en karton (OPK) en glas gebeurt via de verzamelcontainers in brengparkjes.

Bewoners van de laagbouwwijken waar het nieuwe systeem wordt ingevoerd, hebben recht op vier rolemmers, maar kunnen ook voor minder rolemmers kiezen – afhankelijk van hun woonsituatie. Dat betekent wel dat zij zelf hun tuinafval en PD naar brengparkjes moeten brengen.

Hoogbouw
Inwoners van hoogbouwwijken krijgen bij de entree van hun flatgebouw of appartementencomplex ondergrondse containers voor PD en OPK. Daarnaast worden bovengrondse GFE-containers geplaatst. De inzameling van restafval vindt op iets grotere afstand plaats, met ondergrondse containers. Glas kunnen inwoners kwijt in de verzamelcontainers in brengparkjes. Dit systeem is getest door bewoners van de flats aan de Kalslagerring in Nieuw-Vennep.

Afvalproef vormt de basis
Aan het besluit ging de afvalproef Winst uit je Afval vooraf. Ruim 1.000 huishoudens uit drie proefwijken hebben samen met een afvalcoach een inzamelsysteem bedacht die past bij hun wijk. Van januari 2017 tot en met juli 2017 probeerden zij dit systeem uit. De resultaten van deze proef vormden de basis voor het plan van Afval- naar grondstoffeninzameling.

Gebruikersgemak, minder restafval en lagere kosten
Uit onderzoek blijkt dat 90% van de mensen graag afval wil scheiden. Maar vaak lopen zij bij de uitvoering daarvan tegen problemen aan. Met het plan Van afval- naar grondstoffeninzameling maakt de gemeente Haarlemmermeer het makkelijker voor inwoners om grondstoffen en restafval van elkaar te scheiden. Nu heeft de gemiddelde inwoner nog 200 kg restafval per persoon per jaar. Met het nieuwe systeem is het de verwachting dat dit op termijn gemiddeld nog maar 71 kg zal zijn. Daardoor kan het grootste deel van wat mensen weggooien hergebruikt worden. Door meer grondstoffen op te halen en minder restafval, kan ook de afvalstoffenheffing geleidelijk omlaag.

Wilt u meer informatie over het uitrollen van de nieuwe systemen in Haarlemmermeer? Houd deze website dan in de gaten.