Hypotheek nu ook bereikbaar voor mensen met hoge huur
Mensen die in de vrije sector huren, soms voor meer dan duizend euro per maand, komen nagenoeg niet in aanmerking voor een hypotheek. Voor die doelgroep is er een pilot van start gegaan. Het is een proef van de Nationale Hypotheek Garantie en vier hypotheekverstrekkers (Aegon, ING, BLG wonen en Florius). Dit kan een uitkomst bieden voor inwoners in Haarlemmermeer die graag een eigen huis kopen maar die geen hypotheek kunnen krijgen.
Wethouder Fouad Sidali hierover: “Ik juich dit soort initiatieven van harte toe. Elke poging om de huizenmarkt in beweging te krijgen kan op onze steun rekenen. Als gemeente proberen wij corporaties en ontwikkelaars te ‘verleiden’ om te bouwen. Maar de markt moet ook innoveren om mensen in staat te stellen daar ook te gaan wonen.”
Voorwaarden
Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moeten mensen gedurende 36 maanden aantoonbaar een huis hebben gehuurd in de vrije sector. Het inkomen en vermogen moet de afgelopen jaren aantoonbaar stabiel zijn gebleven en er moet via bankafschriften aan te tonen zijn dat de huur op tijd en volledig is betaald. Het blijft echter maatwerk. Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen kan het beste contact opnemen met een adviseur. Meer informatie over de pilot is te vinden op de website van de Nationale Hypotheek Garantie.
Betaalbaar wonen
De gemeente Haarlemmermeer is steeds op zoek naar mogelijkheden om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Daarvoor worden voorwaarden gesteld aan ontwikkelaars en corporaties en wordt beleid gemaakt. Ook biedt de gemeente inwoners de mogelijkheid om een starterslening aan te gaan. Op de website van de gemeente Haarlemmermeer is meer informatie te vinden over het woonbeleid en de starterslening.
Foto: Shutterstock