Informatiemarkt Hoofddorp 23 juni as zaterdag 23-06-2018

De informatiemarkt is op zaterdag 23 juni van 11.00-15.00 uur in het raadhuis in Hoofddorp. Laat u informeren bij een van de meer dan 50 stands over:

Plannen voor nieuwe woonwijken en andere ontwikkelingen
de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning voor ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers, jongeren en iedereen die dat nodig heeft de activiteiten die meedoen, prettig en veilig leven in een wijk mogelijk maken voor iedereen

Meepraten
Meepraten tijdens de informatiemarkt kan ook. Vertelt bijvoorbeeld over uw ‘Woondromen’, uw woonwensen voor de toekomst. Waar wilt u over een paar jaar wonen? En in wat voor huis? Welke voorzieningen zijn voor u belangrijk? Alle wensen worden verzameld en gebruikt bij de plannen voor nieuwe wijken. Bij ‘Wijk van de toekomst’ gaat het om uw wensen en ideeën voor Lincolnpark, een nieuwe duurzame wijk naast Toolenburg en De President. Meepraten over ‘De leefbare wijk’ zoomt onder meer in op wonen met zorg en wat er nodig is om langer zelfstandig in de wijk te blijven wonen (Mijn huis is mijn thuis!). Ook bespreken we hier vragen op het gebied van meedoen en toegankelijkheid. Bij ‘Meer voor Elkaar in de buurt’ gaan de gemeente, Meerwaarde, Sportservice, Mantelzorg en Meer met u in gesprek over het activiteiten- en ondersteuningsaanbod in uw buurt.

Programma
11.00 uur Start markt in het raadhuis
11.30 uur Demonstratie valpreventie voor jong en oud door Sportservice
12.00 uur Meerwaarde presenteert Maatjes gezocht Haarlemmermeer
12.30 uur Vragen over wonen in Hoofddorp met wethouder Tom Horn
13.30 uur Introductie van de Bijzitter door wethouder Marjolein Steffens-van de Water en gebiedsmanagement
14.30 uur Demonstratie valpreventie voor jong en oud door Sportservice
15.00 uur Afsluiting markt

Deelnemende partijen/projecten/onderwerpen
Maatvast Hoofddorp, Zorgcentrum De Meerstede, Wijkontmoetingscentrum ONS, Amstelring ledenservice, Amstelring dagbesteding, SASA, MEE Amstel en Zaan, Buurtzorg Hoofddorp team 1, Humanitas, Autisme Info Centrum Hoofddorp, Noord-Holland Stichting Vier het Leven, Adamas Inloophuis, Bibliotheek Haarlemmermeer, Taalhuis, Cultuurgebouw, Sociëteit Hoofddorp, PCOB-Haarlemmermeer-Aalsmeer, Herstelacademie Haarlem en Meer / GGZ Ingeest, Landzijde Zorgboerderijen, 2handenxtra, Vrijwilligerscentrale Meerwaarde, Stichting PCSOH, Hospice Bardo, Wijkleerwerkbedrijf, Ymere, FlexiCura, Kinderopvang Haarlemmermeer, Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, Vluchtelingenwerk, Roads, SVHN, Kenter pleegzorg, Meerwaarde Maatjesproject, Sportservice, Mantelzorg en Meer, Wonen met zorg, Nieuwe Pioniers, Citymarketing, PARK21, Hoofddorp-Centraal, Veiligheid, Mobiliteitsvisie, Winst uit je afval, Antareslaan (van kantoor naar hotel), t Fort, Oude Raadhuis, reconstructie bruggen Hoofdweg/Oude Bennebroekerweg, Boseilanden, Spectrumgebied, Gemaalhuis, Hyde Park (Beukenhorst-West), kleine woningbouwprojecten (Assumburg, Vestia-gebouw, woningbouw Hoofdweg 616, IJweg 1167, Wieger Bruinlaan, Wijkermeerstraat), woningbouw voor spoedzoekers aan de Kaj Munkweg en Hoofdweg, projecten in de Zuidrand (Lincolnpark, Rooseveltpark, Chinees hotel, R-net locatie, Zuiderhoeven, Nassaupark, Hof van Pampus, Victoriapark, De President).

De koffie en thee staan voor u klaar.