Inspraakronde Verkeerscirculatieplan Hoofddorp (VSP) verlengd tot 11 november
Het Verkeerscirculatieplan Hoofddorp (VSP) hield de gemoederen van met name bewoners van de wijk Toolenburg (waaronder het Tudorpark) de laatste dagen behoorlijk bezig.
In het plan is voorzien in de aanleg van de zogenaamde Toolenburgerweg. Een nieuw aan te leggen weg vanaf de Bennebroekerweg tot aan winkelcentrum Toolenburg.
Wijkraad Toolenburg zag in het plan aanleiding tot het organiseren van een inloopavond waarop ook de gemeente tekst en uitleg gaf over de plannen. De bijeenkomst op 18 oktober werd druk bezocht (180 bezoekers). Bewoners maken zich met name druk over de impact van een dergelijke weg in de tot nu toe rustige en groene woonwijk. Denk aan de invloed op het milieu, de veiligheid, gezondheid, geluidsoverlast en noem maar op. Na de informatieavond van 18 oktober was de inspreektermijn gesteld op 28 oktober maar op verzoek van de Wijkraad Toolenburg is die verlengd tot 11 november.
Reageren kan via: https://haarlemmermeergemeente.nl/reactie-op-verkeersstructuurplan-hoofddorp/formulier
Foto: Bezoekers tijdens de druk bezochte informatieavond.