Op 16 juni is bekend geworden dat de invoering van de 30 km zone formeel is bekendgemaakt in de Staatscourant van 6 juni 2014. Dit zal inhouden dat indien u bezwaar wilt maken tegen de invoering u vanaf 6 juni 2014 zes weken de tijd heeft dit in te dienen. Nadere informatie hieromtrent treft u onderaan de bekendmaking.