Jeugdoverlast melden bij de straatcoaches
Jongeren spreken vaak met elkaar af op straat. Bij een bankje, op een speelplaats of op een hangplek. Vaak gaat dit zonder problemen, maar soms hebben buurtbewoners hier last van. Lees wat er dan gedaan kan worden.

Probeer zelf in gesprek te gaan met jongeren. Toon interesse en blijf vriendelijk. Geef jongeren het gevoel dat ze welkom zijn. Zeg geen dingen als:
“Jullie zijn hier niet welkom”
“Dit mag niet”
“Jullie begrijpen zelf toch wel dat…”.
Jongeren staan niet stil bij wat hun gedrag voor anderen betekent. Wie tips wil over hier mee om te gaan kan of hulp nodig heeft, kan contact opnemen met het jongerenwerk van MeerWaarde via informatie@meerwaarde.nl.
Straatcoaches
Straatcoaches zijn handhavers van de gemeente (BOA’s) die speciaal zijn opgeleid om met jeugd om te gaan. Zij controleren plekken waar veel overlast is en gaan op meldingen af. Zij spreken jongeren en bewoners aan op hun gedrag. Helpt dat niet? Dan delen de straatcoaches een bekeuring uit of sturen ze de jongeren door naar Halt. Ook stellen ze de ouders van de jongeren op de hoogte.
Wie overlast heeft van jongeren, kan dat melden bij de straatcoaches via straatcoaches@haarlemmermeer.nl. Zij werken elke dag van 16.30 tot 1.00 uur, ook op zaterdag en zondag. Meld overlast altijd op het moment dat er last van wordt ondervonden, niet achteraf.
Politie
De politie houdt zich vooral bezig met jongeren die last veroorzaken en die crimineel actief zijn. Bij strafbare feiten bekeuren zij jongeren of houden ze hen aan. Bij jongeren die vaak zorgen voor overlast gaat de politie thuis langs voor een gesprek met de ouders. Iets melden bij de politie kan via 0900 8844 of via het online formulier van de politie.
Jongerenwerk
Jongerenwerk (MeerWaarde) legt contact met jeugd, bewoners, ondernemers en andere mensen in de wijk. MeerWaarde heeft een coachende en begeleidende rol, bijvoorbeeld over gedrag in de wijk. Daarbij kijkt MeerWaarde vooral naar (persoonlijke) ontwikkeling en talenten van jongeren. MeerWaarde zoekt altijd naar mogelijkheden samen met de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk.
Wat gebeurt er met de melding?
Wanneer iemand een melding doet, komt de politie of een straatcoach misschien niet altijd (meteen). Er zijn dan ergens anders zaken die voorrang hebben. Dan lijkt het alsof overlast melden niet helpt. Soms geven bewoners dan niet meer door als ze last hebben. Toch neemt de gemeente elke melding serieus en registreren ze alle meldingen. Juist via meldingen kan de gemeente overlast door jongeren beter aanpakken.
Waar kan ik terecht met vragen?
Wie vragen heeft kan contact opnemen via aanpakjeugdoverlast@haarlemmermeer.nl.
(Bron en foto: Gemeente Haarlemmermeer)