Jeugdoverlast melden
Jongeren spreken vaak met elkaar af op straat, bij een bankje, op een speelplaats of op een hangplek. Vaak gaat dit zonder problemen, maar soms hebben buurtbewoners hier last van. Zelf in gesprek gaan met de jongeren kan, maar men kan ook de hulp inroepen van straatcoaches.
Straatcoaches zijn handhavers van de gemeente (BOA’s) die speciaal zijn opgeleid om met jeugd om te gaan. Zij controleren plekken waar veel overlast is en gaan op meldingen af. Zij spreken jongeren en bewoners aan op hun gedrag. Als jongeren zich ongewenst blijven gedragen, dan delen de straatcoaches een bekeuring uit of sturen ze de jongeren door naar Halt. Ook stellen ze de ouders van de jongeren op de hoogte.
Overlast melden kan via straatcoaches@haarlemmermeer.nl. Zij werken elke dag van 16.30 tot 1.00 uur, ook op zaterdag en zondag. Meld overlast altijd op het moment dat u er last van heeft, niet achteraf.
Politie
De politie houdt zich vooral bezig met jongeren die last veroorzaken en die crimineel actief zijn. Bij strafbare feiten bekeuren zij jongeren of houden ze hen aan. Bij jongeren die vaak zorgen voor overlast gaat de politie thuis langs voor een gesprek met de ouders. Iets melden bij de politie kan via 0900 8844 of via het online formulier van de politie. Jongerenwerkers van MeerWaarde leggen contact met jeugd, bewoners, ondernemers en andere mensen in de wijk en hebben een coachende en begeleidende rol. Daarbij kijkt MeerWaarde vooral naar (persoonlijke) ontwikkeling en talenten van jongeren.
Melden helpt
Na een melding komt de politie of een straatcoach misschien niet altijd (meteen). Er zijn dan ergens anders zaken die voorrang hebben. Dan lijkt het alsof overlast melden niet helpt. Soms geven bewoners dan niet meer door als ze last hebben. Toch neemt de gemeente elke melding serieus en registreren ze alle meldingen. Juist via meldingen kan de gemeente overlast door jongeren beter aanpakken. Wie vragen heeft kan contact opnemen via aanpakjeugdoverlast@haarlemmermeer.nl