Lincolnpark fase 1 ontwikkeling gestart augustus 2018

Tussen Hoofdvaart, Spoorlaan, bedrijventerrein De President en de Oude Bennebroekerweg ontstaat een bijzondere wijk: Lincolnpark. Lincolnpark biedt straks ruimte aan ongeveer 800 woningen. Fase 1 bestaat uit 225 sociale huurwoningen voor mensen die met spoed een woning zoeken en statushouders.

Bestemmingsplan vastgesteld
Op 27 maart heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Lincolnpark fase 1’ vastgesteld. Dit plan is de basis voor de bouw van 225 betaalbare sociale huurwoningen, onder meer voor statushouders en jongeren. Woningbouwcorporatie Eigen Haard gaat aan de slag met de woningen. De gemeente zorgt ervoor dat de wijk op een goede manier wordt ingericht.


Duurzame wijk
In fase 1 van Lincolnpark bouwt Eigen Haard 177 laagbouwwoningen (-aan-rug woningen, beneden-bovenwoningen en eengezinswoningen) en vier woonvilla’s met in totaal 48 appartementen. De wijk krijgt een groen en waterrijk karakter en wordt duurzaam gebouwd. Dat betekent dat de woningen geen gasaansluiting krijgen. Op de daken komen zonnepanelen. Het grootste deel van de wijk dat daarna wordt gebouwd, wordt een echte wijk van èn voor de toekomst. Duurzaamheid en vernieuwing staan voorop. In totaal komen in Lincolnpark circa 850 woningen en een wijkcentrum.

Toewijzing sociale huurwoningen
Sociale huurwoningen worden in de gemeente Haarlemmermeer toegewezen door Woningnet. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de woningen in fase 1 in Lincolnpark.

Planning
In augustus 2018 startte aannemer KWS met het bouwrijp maken van het terrein waar het eerste deel komt van de nieuwe woonwijk Lincolnpark. Op het voormalige parkeerterrein van de tijdelijke vestiging van De Meerse aan de Johan Enschedélaan staan nu bouwketen met opslag. De aannemer begint met het maken van sleuven en het aanleggen van drainage. Op 20 augustus 2018 gaat het werk verder met grondwerk en de aanleg van riolering. Er komt ook een sloot en een weg voor het bouwverkeer van de woningen.

De start van de bouw van de 225 wonigingen is in november 2018.
De woningen worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.

Het plan inzien
Het plan en de stukken die daarbij horen lagen vanaf 10 april zes weken ter inzage. Deze termijn is inmiddels gesloten. Het plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u zoeken op postcode of straatnaam.

Meer informatie
Heeft u vragen over Lincolnpark fase 1 of wilt u graag aanvullende informatie? Dan kunt u terecht bij projectmanager Bram van Melis op het telefoonnummer 0900-1852 of per e-mail: bram.van.melis@haarlemmermeer.nl