Op 30 januari is er een info-avond geweest over Lincolnpark

Op de Essentiekaart is nu het bebouwingvoorstel te zien.

(Van de gemeentewebsite) Wat voor soort woningen er straks komen, waar groen en water komen en hoe de wegen en fiets- en wandelpaden straks lopen staat nu in een ontwerp voor een zogeheten ‘essentiekaart’. Die brengt ook de samenhang tussen de wijken in beeld. De ‘Essentiekaart De Parken’ lag tot en met 23 oktober 2016 ter inzage. Iedereen die wilde, kon daar zijn of haar mening over geven. De essentiekaart is na het ontvangen van de reacties dan waar nodig aangepast en is op 18 april 2017 aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan wordt de planontwikkeling voor woningbouw in Hoofddorp Zuidoost verder opgepakt.

In 6 nieuwe woonwijken aan de zuidoostkant van Hoofddorp komen zo’n 3.500 woningen, waarvan inmiddels 400 in aanbouw of opgeleverd. Lincolnpark: ongeveer 850 woningen, aan de westkant van De President.

Actueel

Eigen Haard ontwikkelt 198 sociale huurwoningen op de noordoostelijke hoek van Lincolnpark tussen de twee waterwegen die in het gebied komen. Lincolnpark is een toekomstige woonwijk ten zuiden van De President in Hoofddorp. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het tijdelijke woningen zouden worden, inmiddels is besloten dat het permanente woningen worden.

De woningen voor statushouders en spoedzoekers (waaronder jongeren tot en met 23 jaar) bestaan uit circa 150 rug-aan-rug woningen van maximaal 55 m² en circa 48 gestapelde woningen van tenminste 45m2. Maximaal de helft van deze woningen is bestemd voor statushouders. De gemeente gaat nog in gesprek met Eigen Haard over de mogelijkheden om afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen en de vraag uit de markt, de woningvoorraad voor meer doelgroepen in te zetten of voor meer doelgroepen geschikt te maken. De woningen worden duurzaam gebouwd met zonnecollectoren en mogelijk zonder gasleiding.

Maquette