Maaibeleid en de verkeersveiligheid in Toolenburg

Het groen begint weer flink de grond uit te schieten. Met het maaibeleid, van minder maaien dan vorige jaren, kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Als u een melding doet over een onoverzichtelijk kruispunt of slechte zichtbaarheid van fietsers en brommers meldt u dit dan met een directe melding.