Maaibeleid in Haarlemmermeer

In 2017 zijn, met als belangrijkste reden het bezuinigen op de kosten, door de gemeente de volgende keuzes gemaakt.

 • 25% gazon omgevormd naar kruidenrijk gras
 • 50% schraal gras 1x maaien/afvoeren i.p.v. 2x
 • Grasranden gazon/beplanting niet maaien
 • Bermen 2x maaien zonder afvoeren i.p.v. 3x
 • Obstakels slechts 1x per jaar maaien

Na overleg met de wijkraden was in 2016 al toegezegd aandacht te besteden aan de volgende onderdelen;

 • Bankjes/speelplekken
 • Routes/ommetjes
 • Een meter maaien langs fiets- en voetpaden
 • Uitzichthoeken
 • Recreatief gras
 • Maaien rond obstakels (als bankjes, palen, hekwerken 2x en rond bomen 1x maaien)
 • Inzaaien bloem/kruidenrijke grassen

In 2017/2018 zou hier meer extra aandacht aan worden besteed.