Mijn naam is Cor van Vliet, 64 jaar.

Na eerst 11 jaar in Bornholm gewoond te hebben, zijn we in 1989 “overgestapt” naar Toolenburg. Het grootste deel van Toolenburg hebben we dus zien ontstaan om ons heen, maar ook de eerste stukjes afbraak. We waren zeer teleurgesteld dat het Spectrum al weer verdween. Via de klankbordgroep over de nieuwbouw op het Spectrum, kwam ik in contact met de Wijkraad en zag daarin een mooie uitdaging om niet alleen toe te kijken op ontwikkelingen in en om de wijk, maar om daar ook over mee te praten en dicht bij de besluitvorming te staan, waar mogelijk. Ik hoop mede met de collega’s van de wijkraad een stem te kunnen zijn voor de wijk naar Gemeente en andere instanties waar mogelijk en als dat een toegevoegde waarde heeft.