Nieuw verkeersplan vertraagd door weerstand vanuit de wijken

Bericht van de site van HCNieuws geschreven door Door Joost Verhagen:

De gemeente heeft meer tijd nodig om naar een controversieel verkeersplan voor Hoofddorp te kijken. Na ruim 700 ingediende zienswijzen en een flink aantal insprekers vond de raad dat er meer tijd nodig is om zich over het plan en eventuele alternatieven te laten informeren.


De eventuele aanleg van de Toolenburgerweg bleek donderdagavond het grootste pijnpunt in het nieuwe Verkeersstructuurplan (VSP) van de gemeente Haarlemmermeer. Maar liefst 16 insprekers meldden zich tijdens de vergadering van de gemeenteraad om hun zorgen over de plannen kenbaar te maken.
“We worden het verkeersriool van Hoofddorp’’, zei een bewoner van de wijk Toolenburg. Bewoners van Graan voor Visch hebben ook bezwaren tegen het plan. Zij willen niet dat er een busbaan wordt aangelegd, waardoor hun wijk min of meer in tweeën wordt gesplitst.

De situatie in Toolenburg zou volgens de bewoners van de buurt ernstig veranderen. Door de aanleg van een nieuwe autoweg naast de bestaande busbaan zou er een gigantische toename zijn van auto’s in de buurt, van zo’n 100 auto’s per dag naar bijna 9000.

“Het is eigenlijk net als een ballon. Als je ergens in knijpt, komt er elders meer druk op. Wij hebben straks daar de gevolgen van te ondervinden’’, stelde de inspreker.
Bas van Eijndhoven van de wijkraad Toolenburg denkt dat het ‘infarct’ is ontstaan doordat de gemeente drie verschillende projecten los van elkaar heeft bekeken, zonder naar het totaalplaatje te kijken.

Er waren ook nog andere kritiekpunten. Zo stelde Van de Beek, directeur van Schiphol Tradepark, namens de ondernemers rond de vlieghaven dat de verkeersproblematiek in die omgeving niet zal worden opgelost. Soms zouden mensen daar 8 kilometer moeten omrijden om een 300 meter te overbruggen. De fietsersbond gaf wel op bepaalde punten aan positief te zijn over het plan, maar vroeg aandacht voor de beperkte aandacht voor het parkeren van de fiets rond het centrum.

Aan het einde van de vergadering stelde Katrijn Kliphuis (VVD) voor om voorlopig niet over het VSP te gaan stemmen, maar eerst een informatieve bijeenkomst te houden om zich verder te verdiepen in de grote hoeveelheid inspraakbijdragen en de alternatieve scenario’s die inwoners van de gemeente hebben voorgesteld. Marja Ruigrok gaf namens het college aan dat ze zich deze keuze kon voorstellen. Hoe deze bijeenkomst er precies uit gaat zien, en of het ook openbaar zal zijn voor de bewoners van de wijk is nog onduidelijk.