De bruggen over de kruising Hoofdvaart/Bennebroekertocht zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen. De gemeente gaat deze bruggen vervangen.
Gelijktijdig met deze werkzaamheden, wordt het kruispunt Hoofdweg/Bennebroekerweg volledig gereconstrueerd. Dit is nodig voor een betere verkeersdoorstroom van het kruispunt. Hieronder ziet u hoe het kruispunt er in de toekomst uit komt te zien. Het tweede kwartaal van 2019 moeten de nieuwe bruggen klaar zijn.

Heeft u vragen over de herinrichting van het kruispunt? Neemt u dan contact op met Fred van ‘t Wout via telefoonnummer 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v. “kruising Hoofdweg/Bennebroekerweg”.

Als gevolg van deze reconstructie, verwacht de gemeente een toename van de geluidsbelasting bij een aantal woningen. De gemeente is verplicht om te onderzoeken hoe de verwachte toename te verminderen. Er ligt al geluidsreducerend asfalt en er is te weinig ruimte om geluidsschermen te plaatsen. De gemeente onderzoekt of er geluidsisolatie kan worden toegepast aan de woning.
De gemeente doet betrokken bewoners een aanbod om een gevelisolatieonderzoek uit te laten voeren aan hun woning, dit is eenmalig en gratis maar niet verplicht. Zij hebben inmiddels een brief ontvangen.