Haarlemmermeer zoekt een burgemeester

Na herindeling van de voormalige gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ontstaan. Bij de nieuwe gemeente Haarlemmermeer hoort een kroon benoemde burgemeester. De gemeenteraad heeft daarvoor een profielschets opgesteld.

Door middel van een digitale enquête heeft de raad de inwoners gevraagd aan te geven wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor de burgemeester De resultaten van de enquête zijn integraal opgenomen in de profielschets. Een samenvatting van de inwonersconsultatie treft u hieronder aan.

In totaal hebben 827 respondenten hun mening gegeven. Uit de enquête blijkt dat onze inwoners vooral belangrijk vinden dat de burgemeester zich richt op (meest genoemde antwoorden):

– álle inwoners: 467 x genoemd;
– álle kernen van de gemeente Haarlemmermeer: 273 x genoemd;
– handhaving, openbare orde en veiligheid: 270 x genoemd;
– goed en integer bestuur van de gemeente 268 x genoemd;
– leefbaarheid: 210 x genoemd
– ontwikkelingen rond Schiphol: 110 x genoemd.

Als belangrijkste eigenschap of competentie zou de burgemeester volgens onze inwoners moeten beschikken over (meest genoemde antwoorden):

– zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar: 464 x genoemd;
– verbindend: 359 x genoemd;
– daadkrachtig en standvastig: 262 x genoemd;
– iemand die boven de partijen staat: 257 x genoemd;
– integer: 210 x genoemd;
– communicatief: 149 x genoemd;
– samenwerkend: 123 x genoemd.

Op de vraag de volgende zin af te maken: ‘De beste burgemeester voor Haarlemmermeer …. ‘

werden onder meer de volgende reacties gegeven:
‘ … neemt de tijd om naar zijn inwoners te luisteren.’
‘ … helpt Haarlemmermeer naar een succesvolle toekomst’.
‘ … zorgt voor de leefomgeving van iedere Haarlemmermeerder.’
‘ … kan met de grootste partijen en in het kleinste dorp aanschuiven aan de vergadertafel.’
‘ … laat zien waar Haarlemmermeer voor staat!’
‘ … is er voor de hele Haarlemmermeer, dus ook voor de kleine kernen.
‘ … schept (veel meer) ruimte voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie om de aansluiting
van de overheid op de samenleving te verbeteren.’
‘ … gaat de wijk in om te peilen wat er speelt.’
‘ … kent onze gemeente als de binnenkant van zijn broekzak en weet goed om te gaan met al
onze 31 mooie kernen.’
‘ … hebben we al!
‘ … is een stevige persoonlijkheid, heeft een duurzame toekomstvisie en is in staat belangen in
balans te brengen.’
‘ … is een echte burgervader of-moeder. Iemand die benaderbaar, zorgzaam is en tóch autoriteit
uitstraalt.’
‘ … is een geliefd mens onder de bevolking en laat zijn stem horen in de plaatselijke en landelijke
politiek.’
‘ … is een krachtige persoonlijkheid die boven de partijen staat en grote lijnen duidelijk voor ogen

Nog meer lezen?

Hier staat de volledige profielschets.