Nieuwe rolemmers in Toolenburg
Of we er blij van worden blijft even de vraag maar het bezorgen van de nieuwe rolemmers is ook in onze wijk begonnen. Vanaf nu geen twee maar drie rolemmers in de vaak niet al te ruim bemeten voortuintjes.
Voor wat betreft de bekende groenbak verandert er niet veel, de bak wordt 42 keer per jaar geleegd en is bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Nieuw is de rolemmer van 140 liter bestemd voor onder andere plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Deze bak wordt eenmaal in de veertien dagen geleegd. En dan is de nog de bak voor restafval, standaard is dat een bak van 80 liter en zoals de naam al zegt bestemd voor restafval. Op de sticker op de pas geleverde bak lezen we dat je er bijvoorbeeld hondenpoep en maandverband in kan gooien maar ook bijvoorbeeld gebroken serviesgoed. Over luiers en incontinentie materiaal wordt niet gerept op de sticker maar ook dat mag/moet in de bak voor restafval.
Wie denkt dat hij of zij aan een 80 liter bak niet genoeg heeft, kan vragen om een bak van 140 liter maar betaalt dan honderd euro boven het jaartarief van 282 euro. Wie aan kan tonen dat om medische redenen een grotere bak gewenst is, kan dat aangeven en betaalt dan het basis tarief. Apart is wel dat de standaard restafvalbak slechts eenmaal in de vier weken geleegd wordt. Nu maar duimen voor een niet al te warme zomer want een bak gevuld met hondenpoep, luiers, maandverband en andere niet welriekende zaken, ruikt na vier weken vast niet lekker meer. Wie bang is het loopje naar het brengparkje te gaan missen, kan gerust zijn: glas en papier mag daar nog altijd gedeponeerd worden.