Nieuwsbrief naar aanleiding van Verkeerscirculatieplan Hoofddorp
De Wijkvereniging organiseerde 18 oktober samen met de gemeente een inloopavond naar aanleiding van het Verkeerscirculatieplan Hoofddorp (VSP). De in dit plan geplande Toolenburgerweg riep de nodige reacties op. De Toolenburgerweg is een mogelijk nieuw aan te leggen weg vanaf de Bennebroekerweg tot aan winkelcentrum Toolenburg. Naar aanleiding van de informatieavond is besloten de inspraaktermijn te verlengen tot en met 11 november 17.00 uur. De wijkraad heeft in dit verband bijgaande nieuwsbrief opgesteld.

221025-Nieuwsbrief-WR-Toolenburg-VSP