Onduidelijke brieven van de gemeente
Wie brieven ontvangt van de gemeente Haarlemmermeer die niet duidelijk zijn, kan dat kenbaar maken. De gemeente hoort dat graag zodat het verbeterd kan worden.

Men kan op de brief aangeven wat niet duidelijk is en deze terugsturen. Ook kan man een foto maken van de bief en deze e-mailen naar beterebrieven@haarlemmermeer.nl. Of een kopie maken van de brief en deze opsturen naar gemeente Haarlemmermeer, Antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp. Een postzegel is niet nodig.
Vergeet niet om persoonlijke gegevens en geldbedragen onleesbaar te maken.
Meer informatie op: haarlemmermeer.nl/beterebrieven