Op ontdekkingstocht door Jeugdland

Stichting Jeugdland Hoofddorp beheert een speeltuin waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn, niets moet. Ze kunnen zelf dingen ontdekken en zelfredzaam zijn, maar ook met elkaar spelen. En dat het hele jaar door. Jeugdland Hoofddorp ligt aan de noordkant van de Toolenburgerplas, vlakbij restaurant De Lieveling.

Jeugdland is bij veel mensen vooral bekend als huttenbouwdorp, maar biedt veel meer. Op het terrein staan veel speeltoestellen. In het clubgebouw kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen of een boekje lezen. Iedere openingsdag organiseren de medewerkers een leuke activiteit voor de kinderen, meestal gratis, soms tegen een kleine vergoeding. Ook ligt er op het terrein een prachtige skelterbaan.

Jeugdland is ook geopend voor scholen en biedt NME (Natuur en Milieu Educatie) activiteiten aan. Scholen kunnen ook zelf activiteiten organiseren op Jeugdland, zoals juffenverjaardagen of sportdagen.

Jeugdland zoekt actief samenwerking met andere partijen en biedt ruimte voor maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs, stages voor het MBO en taakstraffen via Halt. Voor iedere vrijwilliger proberen ze een geschikte plek te vinden. Kinderen van gezinnen die het moeilijk hebben kunnen zonder kosten bij Jeugdland komen spelen.

De dagelijkse werkzaamheden op Jeugdland worden verzorgd door een vast team bestaande uit een coördinator en medewerkers, ondersteund door vrijwilligers.

Toekomstplannen
In de komende jaren wil Jeugdland haar sociaal-maatschappelijke positie versterken en verbreden. Jeugdland beschikt over een geweldig terrein wat binnen de kaders die de gemeente geeft veel breder gebruikt zou kunnen worden. Jeugdland zoekt de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer, neemt deel aan de uitvoering van de participatiewet, zorgt ervoor dat veel meer vrijwilligers, scholen en verenigingen Jeugdland weten te vinden en zorgt er zelf voor dat Jeugdland een aantrekkelijke, veilige plek is voor alle inwoners van Haarlemmermeer. Jeugdland blijft zich voortdurend aanpassen aan de veranderende vraag van de kinderen en de ouders en gaat door met het professionaliseren van het bestuur en de organisatie, zodat de continuïteit van Jeugdland gewaarborgd blijft.

Fondsenwerving is één van de speerpunten van de komende jaren. Jeugdland draait grotendeels op subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, maar voor alle nieuwe plannen en projecten zijn ze aangewezen op sponsoren en fondsen.
Jeugdland: Redenburgsingel 100, 2135 AC Hoofddorp, 023 557 8880.
info@jeugdlandhoofddorp.nl