Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg gaat nieuwe fase in

Bron: Gemeente Haarlemmermeer.
Vrijdag 9 december hebben Gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg. Met het ondertekenen van deze overeenkomst start de fase waarin de weg gedetailleerd wordt uitgewerkt.

Het belang van de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg, oftewel Ring Zuid Hoofddorp, noemt de gemeente groot. In Haarlemmermeer worden tot 2040 in ieder geval 20.000 woningen bijgebouwd. De grotendeels naar 2×2 rijstroken verbrede en vernieuwde weg speelt in op die groei en garandeert de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken, huidige kernen en de regio.
Opzet is om met de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg het voor verkeer logischer en makkelijker te maken om straks langs de rand van Hoofddorp te rijden. Hierdoor zou de verkeersdrukte in Hoofddorpse woon- en winkelgebieden afnemen en voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen om prettig te bewegen.

Gemeente neemt de regie over
De nieuwe fase van het project borduurt voort op het voorkeursalternatief (VKA) dat begin 2022 werd vastgesteld. In dit VKA is, samen met omwonenden, ekeken hoe het tracé van de weg kan komen te liggen. Alleen voor het deel tussen de Deltaweg en de Drie Merenweg is nog geen definitieve keuze gemaakt.

Naast het maken van deze keuze wordt in de nieuwe fase van het project bepaald hoe de weg eruit komt te zien. In deze nieuwe fase krijgen omwonenden en andere betrokkenen, net als in de eerste fase van het project, een stem. Hoe het participatietraject er precies uit komt te zien, wordt nog bepaald.

Als alles volgens planning verloopt, is het voorlopig ontwerp voor de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg in de tweede helft van 2024 gereed. Daarna werken de drie partijen toe naar een definitief ontwerp. In 2030 wordt de opgewaardeerde Nieuwe Bennebroekerweg naar alle waarschijnlijkheid in gebruik genomen.
Foto: Kees van der Veer