Overlast of ongemakken melden bij de gemeente
Vaak komen bij De Wijkraad berichten binnen over overlast of ongemakken in de wijk. In veel gevallen kunnen meldingen rechtstreeks bij de gemeente gedaan worden. Een melding maken kan als men ergens (over)last van heeft. Of als er iets mis is. Dat kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan afval in parkjes; niet geleegde rolemmers; volle prullenbakken; zwerfvuil; ongedierte of dode dieren; afgewaaide takken; noodzaak om te maaien; dieren die loslopen waar het niet mag; veel onkruid; bouwen zonder vergunning; graffiti; illegale bewoning; lawaaioverlast; verstopt riool; stankoverlast; verstopte put; parkeeroverlast; kapot verkeersbord of verkeerslicht; onveilige verkeerssituaties; last van geparkeerde auto’s, vrachtwagens, caravans of aanhangwagens; achtergelaten fietsen; hondenpoep op straat; kapot bushokje of kapotte straatverlichting; slechte bestrating en ga zo maar door !
Melding maken
Melden kan via https://haarlemmermeergemeente.nl/schade-en-overlast-direct-melden of aan de balie van het gemeente huis: Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp. Of even bellen met 0900 1852. Wie liever een brief schrijft stuurt die naar Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.