Sporthal het Spectrum, bijna opgeknapt voor de toekomst

De herbouw van Sporthal het Spectrum vordert. De sporthal krijgt onder meer een nieuwe entree, horecaruimte, vergaderruimte, kantoor en kleedkamers. Door de ingrijpende renovatie wordt de sporthal weer 40 jaar geschikt voor sportverenigingen en scholen.

Vertraging tijdens de renovatie
De renovatie van de sporthal van Sportplaza Het Spectrum is flink uitgelopen door onverwachte problemen tijdens de bouw. De planning was dat de sporthal in oktober 2018 gereed zou zijn. De verwachting is nu dat de sporthal rond de zomer van 2019 helemaal gerenoveerd is en weer gebruikt kan worden. Dit heeft veel effect gehad op het gehad op het bewegingsonderwijs van scholen in Hoofddorp. Inmiddels is voor 75% van de leerlingen een goed alternatief gevonden. Voor de rest van de leerlingen werd naar een oplossing gezocht. Daarover vond afzonderlijk overleg met de scholen plaats.

Duurzaamheid staat centraal bij de bouw van de sporthal
Zonnepanelen voorzien het gebouw van energie en de gevels worden geïsoleerd. Ook komt er vloerverwarming en een waterpomp voor warmte-koude opslag (WKO). Waar mogelijk worden materialen en onderdelen zoveel mogelijk hergebruikt. De oude sporthalvloer komt bijvoorbeeld te liggen in de nieuwe horeca ruimte. (foto artikel)

Lees meer over de voorgeschiedenis.

Spectrum sporthal

Op 16 april 2019 is de gerenoveerde sporthal Spectrum opgeleverd

In mei is de sporthal beschikbaar voor de schoolexamens. Daarna komen in juni de nieuwe sporttoestellen (baskets en handbal doelen).
Exploitant Sportfondsen Haarlemmermeer overlegt met de gemeente over nieuw meubilair en de verdere aankleding van het complex. Na de zomer bij de start van het nieuwe seizoen beginnen de sportverenigingen weer met hun activiteiten in Het Spectrum.

Sporthal Het Spectrum is klaar voor de toekomst, met onder meer een nieuwe entree, horeca-ruimte, vergaderruimte, kantoor en kleedkamers. Door de ingrijpende renovatie is de sporthal weer 40 jaar geschikt voor sportverenigingen en scholen.