We hebben de gemeente verzocht de vuurwerkvrijezones uit te breiden.

Dit doen we op basis van verzoeken van bewoners die ons melden via e-mail, Facebook en Twitter. De zone van 2018/2019 (Rondom de scholen Octopus, Tabitha en de Wilgen) zou moeten worden uitgebreid.

We hebben een verzoek ingediend voor schoolplein/scholen (Kompas en Voorthuijsenschool) omgeving Anne Franklaan en buurt-parkje, tussen AF laan en route naar Zuidtangent 300.

We kregen als antwoord; Op dinsdag 10 december heeft de gemeente besloten om een vuurwerkvrijezone in te stellen conform uw aanvraag. Het is goed om te realiseren dat vuurwerk afsteken verboden is het gehele jaar met uitzondering van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Het vuurwerkverbod geldt dan ook alleen voor de periode tussen 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur (daarbuiten is het immers verboden).
Op korte termijn zullen de omwonenden een brief van de gemeente ontvangen waarin staat aangeven dat er in hun buurt een vuurwerkverbodsgebied wordt ingesteld.
Wij zijn benieuwd wat de ervaring van de buurt is met de ingestelde vuurwerkvrijezone.