Vaststellen nota van beantwoording VSP Hoofddorp, dinsdag 18 april online informatieronde

Marja Ruigrok, Wethouder Verkeer en Vervoer, nodigt belanghebbenden uit voor een online bijeenkomst op dinsdag 18 april.
Mevrouw Ruigrok: “Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april de nota van beantwoording van het Verkeersstructuurplan Hoofddorp vastgesteld. In deze nota staan alle antwoorden op de bijna 800 reacties die zijn binnengekomen op het Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2023. Daarnaast heeft het college besloten om de raad voor te stellen om het gewijzigde Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2023 vast te stellen.

Participatie
Veel mensen uitten hun zorgen over de gevolgen van bepaalde maatregelen op hun directe leefomgeving. De meeste reacties gingen over vier onderwerpen; een mogelijk autoluwe Van Heuven Goedhartlaan; een nieuwe weg door Toolenburg; een busbaan door de wijk Graan voor Visch en een fietspad op de Geniedijk tussen de Nieuweweg en de Van Heuven Goedhartlaan.
De participatie heeft geleid tot aanpassingen. Zo wordt onder andere eerder gestart met een brede belangenafweging voor de ontsluiting van het zuidelijk deel van Hoofddorp met hierin opgenomen de Toolenburgerweg. Bij deze brede afweging wordt opnieuw geparticipeerd en komen ook thema’s als recreatie en groen aan bod. Plus de effecten op de omliggende straten en wijken. MeerOV (het lokale busnet) wordt toegevoegd aan het verkeersstructuurplan. En het NS-station blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ophalen en afzetten van passagiers blijft mogelijk.
Het raadsvoorstel en de nota van beantwoording is te vinden via: https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/hoofddorp/verkeersstructuurplan-hoofddorp
Met het nummer van uw reactie kunt u uw reactie en het antwoord daarop van het college terugvinden.

Terugkoppeling
Afgelopen week zijn de dorpsraden van Hoofddorp geïnformeerd over het aangepaste verkeersstructuurplan. Op dinsdag 18 april van 19.00 uur tot 20.00 uur informeer ik ook u graag via een onlinebijeenkomst. Deelnemen kan via dit linkje https://youtube.com/live/gktHBEU-25w?feature=share

Vervolg besluitvorming
De verwachting is dat de gemeenteraad in mei het verkeersstructuurplan bespreekt. Zodra de datum van deze vergadering bekend is ontvangt u van de griffier van de gemeente een bericht. U kunt de vergadering bijwonen. Ook kunt u zich aanmelden om de gemeenteraad toe te spreken. U leest er meer over op de site van de gemeenteraad. https://haarlemmermeergemeente.nl/gemeenteraad,“ zo besluit de wethouder haar mededeling.