Veel kritische insprekers over Toolenburgerweg
De Gemeenteraad stelt het besluit over VSP Hoofddorp uit en wil meer informatie van het college.


De eerder gehouden informatiebijenkomst in wijkgebouw De Amazone

Donderdag 25 mei besprak de gemeenteraad in een openbare sessie het concept VSP plan.
De 16 insprekers spraken hun zorgen uit over de verschillende onderdelen van het plan. Bas van Eijndhoven sprak namens de wijkraad in en benadrukte het belang van een integraal plan en betere betrokkenheid van inwoners. Dit was zijn inbreng namens de wijkraad.
https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/…/a52d…
Klik hier om de inbreng van alle insprekers terug te kijken:
https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/…/Sessiedebat…
En via deze link komt u bij het besluit van de raad over het verdere proces (vanaf 47:09):
https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/…/De-Stemmingen
De raad heeft meer informatie nodig
De raad gaf aan door de vele reacties het gevoel te hebben over onvoldoende informatie te beschikken om volgende week over het plan een besluit te nemen. Het VSP Hoofddorp wordt daarom niet inhoudelijk besproken op donderdag 1 juni. In plaats daarvan komt er een (niet openbare) informatiesessie waarin de raad het college vragen kan stellen over het plan en de totstandkoming daarvan.
De wijkraad zoekt meedenkers
Wij zijn blij met deze pas op de plaats. Zeker nu het college heeft aangegeven om wijkraden en inwoners de komende tijd beter te betrekken bij het project.
Dat betekent wel dat we de komende tijd aan de bak moeten om mee te denken met de gemeente over een goed (participatie)proces!
Welke factoren moeten meegenomen worden in de brede belangenafweging? Hoe zorg je ervoor dat bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden bereikt worden en hun ideeën kunnen inbrengen? We blijven kritisch, maar denken wel constructief mee met de gemeente over een beter plan.
Als vrijwilligers moeten wij woekeren met onze tijd. We zijn dan ook dringend op zoek naar mensen die met ons mee willen denken.
Wil jij ons helpen (en daarmee ook jezelf)? Meld je dan bij de wijkraad via info@wijkraad-toolenburg.nl