Veiligheid en Verkeer

Veilig Toolenburg

Als wijkraad hebben we ook het onderwerp veiligheid in de wijk in de portefeuille. Iedereen zal begrijpen dat het begrip veiligheid zich niet makkelijk laat beschrijven want zoals we allemaal weten heeft dit ook alles met individuele gevoelens van bewoners te maken.

Op dit moment hebben we in onze wijk al twee zeer actieve wijkagenten aan het werk en zien we met grote regelmaat de boswachters nabij de Toolenburgerplas hun "rondjes" maken. Toch zullen wij als wijkraad duidelijk moeten zijn wat er nu wel en niet onder het onderwerp Veiligheid gaat vallen.

Zo zal, naar onze mening, de hondenpoep-problematiek of een ruzie tussen enkele wijkbewoners hieronder niet gaan vallen. In dergelijke gevallen zullen we hooguit doorverwijzen.

Onder Veiligheid valt naar onze mening dat u allen 's avonds zonder problemen uw hond moet kunnen uitlaten, u altijd zonder problemen de fietstunnels moet kunnen gebruiken of gewoon de hele dag door rond de plas moet kunnen wandelen. Speciale aandacht heeft de wijkraad natuurlijk voor de jeugdproblematiek.

Indien er zich onveilige verkeerssituaties voordoen dan zullen wij dit als wijkraad plaatsen onder het onderwerp "Veiligheid en Verkeer".

Veiligheid en Verkeer

Latest

Iets voor u?

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen.

  • Een maandelijkse vergadering van anderhalf uur bijwonen
  • Oren en ogen open houden in de wijk
  • Leveren van, af en toe, een bijdrage foto of stukje
  • Representatie Wijkraad bij meetings en presentaties (af en toe en in overleg)
  • Meedenken, ideeën aandragen en meepraten over onze wijk

… Mail ons uw bericht

Komende Week