Start werkzaamheden vervangen bruggen over de Hoofdvaart

Volgens de planning die er nu is, start de aannemer begin maart met de tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze zijn nodig om de bruggen te kunnen bouwen. Dit betekent dat het kruispunt Hoofdweg /Bennebroekerweg wordt afgesloten voor al het autoverkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Nieuwe Benneboekerweg en de Spoorlaan. De Hoofdweg Westzijde blijft wel bereikbaar voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie). Fietsers en voetgangers worden om het bouwterrein geleid.

Planning en bereikbaarheid
Voordat de werkzaamheden aan de bruggen starten, worden er al een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor het verleggen van kabels en leidingen. De precieze planning van deze werkzaamheden is nu nog niet bekend.

Voor de start van de werkzaamheden
Omdat de werkzaamheden trillingen kunnen geven, wordt er voor de start een bouwkundige opname gemaakt van een aantal woningen/bedrijven. Deze bouwkundige opname wordt alleen gemaakt van woningen/bedrijven die binnen een bepaalde afstand van de werkzaamheden staan. De bewoners/gebruikers van deze gebouwen krijgen hierover een aparte brief.

April en mei
Begin april worden de bestaande bruggen gesloopt. Ook start de aannemer met het voorbereiden van de aanpassing van de kruising.

Juni tot en met oktober
Vanaf begin juni tot eind oktober worden de nieuwe bruggen gebouwd.

November en december
Als de bruggen klaar zijn brengt de aannemer het asfalt aan. De verlichting en de verkeerslichten worden dan ook geplaatst.

De gemeente verwacht dat alle werkzaamheden begin december 2019 klaar zijn. Dan wordt de weg ook weer geopend voor het autoverkeer.