Voortgang Verkeers Structuurplan Hoofddorp

In oktober vorig jaar organiseerde de Wijkraad Toolenburg een inloopavond waarop door de gemeente voorlichting werd gegeven over het Verkeers Structuurplan Hoofddorp. De informatieavond was belegd om omwonenden te informeren over de mogelijke aanleg van de Toolenburgerweg.
In het Verkeersstructuurplan is die weg gepland langs de bestaande busbaan en loopt van de Nieuwe Bennebroekerweg naar winkelcentrum Toolenburg. De infoavond werd druk bezocht. De gemeente buigt zich nu over een eventuele herziening van het plan en berichtte begin deze maand over de voortgang.
Peter van Halteren, Beleidsadviseur Mobiliteit Team Verkeer en Vervoer van de gemeente meldt: “Zoals u wellicht hebt gelezen op InforMeer Online wordt het aangepaste verkeersstructuurplan van Nieuw-Vennep nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De vaststelling van het aangepaste verkeersstructuurplan van Hoofddorp duurt langer. Voor dit plan zijn namelijk ruim 800 reacties binnengekomen in tegenstelling tot het verkeersstructuurplan van Nieuw-Vennep. Hier zijn 31 reacties binnengekomen. Ik vind het belangrijk dat alle reacties zorgvuldig worden beantwoord. Daarom duurt het besluitvormingsproces langer.”
De mogelijkheid bestaat om de vergadering van de gemeenteraad over de vaststelling verkeersstructuurplan bij te wonen. Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad het Verkeers Structuurplan van Hoofddorp vaststelt, wordt de datum van die vergadering doorgegeven.
Belangstellenden kunnen zich voor de vergadering aanmelden en de gemeenteraad toespreken. Ook werd toegezegd dat zodra het college de nota van beantwoording van het verkeersstructuurplan Hoofddorp heeft vastgesteld, daarover bericht wordt verstuurd. De mensen die een zienswijze hebben ingediend krijgen de nota van beantwoording toegestuurd.
Wie vragen heeft kan die mailen naar info@haarlemmermeer onder vermelding van de naam Peter van Halteren