Waar wordt deze winter in Toolenburg gestrooid? Check de kaart

De winter staat voor de deur. Tijd om klaar te staan voor gladheidsbestrijding. Nieuw dit jaar is de kaart waarop de strooiroutes binnen de gemeente Haarlemmermeer, inclusief Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in beeld zijn gebracht. Op deze website van de strooiroutes kan iedereen zien welke wegen en fietspaden gestrooid worden in de gemeente.

Strooiplan
Het huidige gladheidsbestrijdingsplan loopt tot en met 2020 en is vorig jaar opgesteld in samenwerking met de dorps- en wijkraden. Samengevat komt dat neer op minder zout, minder kilometers en kortere uitruk- en strooitijd. Minder zout beperkt schade voor de bodem en het water. Dat resultaat wordt ook bereikt door het sproeien van fietspaden. Sinds vorig jaar wordt er gebruik gemaakt van eigen gladheidmeetpunten (sensoren) waardoor de gladheidbestrijding nog efficiënter is.

Veiligheid
Veiligheid staat voorop bij het bestrijden van gladheid. Volgens het gladheidsbestrijdingsplan wordt de belangrijke infrastructuur eerder gestrooid, terwijl binnen de bebouwde kom, waar snelheden laag zijn, minder gladheid wordt bestreden. Bij gladheid blijft het natuurlijk belangrijk dat de weggebruiker zijn rijgedrag aanpast. De hoeveelheid fietspaden waarop gladheid wordt bestreden is gelijk aan de voorgaande jaren. Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer, dus is veel aandacht voor. Door het sproeien van fietspaden is hier sprake van een optimale gladheidsbestrijding.

Toevoeging na aanvraag bij de gemeente (april 2019)

strooiroute 2019