Wijkraad Toolenburg zoekt bestuursleden
De Wijkraad Toolenburg houdt zich bezig met het wel en wee en reilen en zeilen van de wijk en wil graag een klankbord zijn voor de bewoners. De Wijkraad voert regelmatig overleg met het gemeentebestuur en bewoners en probeert zo zaken die spelen bespreekbaar te maken.

Voorbeeld daarvan is het veel besproken Verkeers Structuurplan Hoofddorp (VSP) met daarin opgenomen de mogelijke aanleg van de Toolenburgerweg. Veel van de bijna 800 reacties op dit plan kwamen uit onze wijk, waaruit blijkt dat velen zich zorgen maken over deze ontwikkelingen. Meedenkers die met die met ons de vinger aan de pols willen houden en deel uit willen maken van de Wijkraad, worden dan ook met open armen ontvangen!
Daarnaast wordt onder meer gezocht naar een penningmeester, verdere aanvulling van het bestuur en een ICT-er. De wijkraad vergadert gewoonlijk eenmaal in de maand, vergaderingen duren anderhalf uur.
Van bestuursleden wordt verwacht dat zij oren en ogen open houden in de wijk en af en toe present willen zijn bij presentaties en/of evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse opschoondag, de vieringen van feestdagen, sportieve evenementen etc.
Op onze website ( www.wijkraad-toolenburg) en Facebookpagina publiceren wij nieuwtjes en wetenswaardigheden die betrekking hebben op onze wijk. Spreekt het meedenken over de wijk je aan en wil je optrekken met ons team, neem dan contact op via info@wijkraad-toolenburg.nl