Wijkraad

De wijkraad Toolenburg houdt u graag op de hoogte

Sinds een aantal jaar maakt de wijkraad Toolenburg zich sterk voor het communiceren met zijn bewoners. We houden u op de hoogte van al wat er speelt in onze fijne wijk. Allemaal dankzij de vrijwillige inzet van 5 leden.

We informeren gemeentebestuur over alle aangelegenheden die invloed hebben op de directe leefomgeving in onze wijk. De belangenbehartiging van de wijk Toolenburg en haar bewoners dragen we uit via onze website en social media. Soms maken we gebruik van gedrukte media en e-mailings.

Daarnaast helpen we, waar mogelijk, met organiseren van sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. De stukken en informatie die we via veel kanalen ontvangen delen we graag met u. Dit werk wordt steeds maar meer en om dit goed te doen zijn we met te weinig mensen.

Elke lid van de wijkraad heeft als hoofdtaak een van de portefeuilles Wonen, Veiligheid, Groen en Recreatie. Daarnaast hebben we een voorzitter, secretaris en penningmeester. Wij zijn geen partij in conflicten. Ook in 2018 kunnen we weer mensen gebruiken die ons een handje willen helpen.

U leest van ons.

Wijkraad

Latest

Iets voor u?

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen.

  • Een maandelijkse vergadering van anderhalf uur bijwonen
  • Oren en ogen open houden in de wijk
  • Leveren van, af en toe, een bijdrage foto of stukje
  • Representatie Wijkraad bij meetings en presentaties (af en toe en in overleg)
  • Meedenken, ideeën aandragen en meepraten over onze wijk

… Mail ons uw bericht

Komende Week